Sekční garážová vrata

Vrata podle vašeho přání ve značkové kvalitě Hörmann

Elegantní sekční vrata na pohon se otvírají svisle nahoru. Tak získáte více místa v garáži a před garáží a máte celý průjezd volný. Sekční vrata padnou vždycky – nezáleží na tom, je-li otvor vaší garáže pravoúhlý nebo zkosený, má kruhovou výseč nebo kruhový oblouk. Proto se ideálně hodí i pro dodatečnou modernizaci.

Pomocí konfigurátoru vrat a dveří si můžete v klidu vybrat vrata podle svého přání, máte k tomu všechny možnosti. Katalog, který najdete vedle, vás obsáhle informuje a váš Partner Hörmann vám poradí zcela individuálně.

> Dobré důvody pro sekční garážová vrata Hörmann

 

Stejné rozestupy drážek a neviditelné přechody lamel u vrat s drážkou

[ 1 ] Garážová vrata Hörmann se vyznačují přesně rovnoměrným rozdělením drážek [ A ]. Lamely jsou tvarovány tak, že přechody u zavřených vrat prakticky nejsou vidět. Porovnejte prosím. Na přání dostanete i praktické vedlejší dveře se vzhledově stejným vyrovnáním drážek jako sekční garážová vrata.

[ 2 ] Nerovnoměrné rozdělení drážek [ B ], [ C ] v důsledku různých výšek lamel a viditelný přechod lamel u konkurenčních vrat. Vrata tak nepůsobí opticky harmonicky.

 

Harmonický celkový dojem pro všechny povrchy

Dokonalý vzhled vrat vzniká díky mnoha malým detailům. Vyrovnávací clona překladu [ 1 ] je u bílých vrat a u všech povrchů dodávána vždy stejného vzhledu jako lamely vrat. Vše je vzájemně přizpůsobeno. Boční zárubně [ 2 ] dostanete standardně s bílým povrchem Woodgrain. Pro sekční vrata s povrchy Sandgrain, Silkgrain nebo Decograin dostanete na přání kryty zárubně se stejným povrchem jako lamely vrat. U vrat Micrograin se kryt zárubně dodává s hladkým povrchem.

Sladěné kryty zárubní v barvě nebo dekoru lamely vrat.

I pro barevná sekční vrata a vrata s povrchem Decograin dostanete na přání vhodné kryty zárubní [ 2 ] s povrchem a barvou, popřípadě dekorem lamel vrat. Vyrovnávací clona překladu [ 1 ] se u těchto vrat vždy dodává s povrchem a barvou lamely vrat.

Vyrovnávací clona překladu lícující s plochou

U vrat LPU je tato vyrovnávací clona překladu nejelegantnějším řešením neviditelného přechodu od clony ke křídlu vrat. Při zavřených vratech lícuje horní článek vrat s plochou clony.

6 dekorů Decograin

Pokrytí umělohmotnou folií odolnou proti UV záření na venkovní straně ocelových lamel působí díky plastickému zvrásnění do detailu věrným charakterem dřeva, popřípadě ušlechtilou elegancí metalického antracitového odstínu. Díky speciální ochraně povrchu zůstanou vrata dlouho krásná.

Odolná i proti dlouhodobé vlhkosti

Patka zárubně o výšce 4 cm z umělé hmoty odolné proti křehnutí chrání vrata dlouhodobě před možnou korozí a na rozdíl od konkurenčních řešení i při nahromadění mokra. Patka zárubně zcela obemkne zárubeň v místě ohrožení korozí, jen to je účinná dlouhodobá ochrana. Spolu s podlahovým těsněním vrat tvoří patka zárubně i vzhledově zdařilé zakončení.

Přerušený tepelný most zárubně a tělesa stavby

Vždy, když je garáž součástí domu, doporučujeme dobře tepelně izolovaná garážová vrata. S připojením zárubně Hörmann ThermoFrame ještě zlepšíte už i tak dobré izolační vlastnosti vrat LPU. Černý umělohmotný profil, který se jednoduše namontuje společně se zárubní vrat, zajišťuje tepelné oddělení zárubně od zdiva a zlepšuje tepelnou izolaci až o 15 %*. Volitelné připojení zárubně ThermoFrame dostanete pro všechna sekční vrata Hörmann.

* u dvoustěnných sekčních garážových vrat LPU ve velikosti: 5000 × 2125 mm

Integrované dveře bez vysokého prahu

Pro snadný průchod osob do garáže doporučujeme integrované dveře. Tak může z garáže vyzvednout jízdní kola nebo zahradní stroje, aniž byste otvírali vrata. Práh z ušlechtilé oceli je uprostřed jen 10 mm a na okrajích jen 5 mm vysoký. To usnadňuje přejíždění a zmenšuje riziko klopýtnutí.

Bezpečná ochrana se zajištěním proti vypáčení

Nezvaní hosté mají u sekčních vrat Hörmann na pohon sotva nějakou šanci. Jsou-li garážová vrata zavřena, zapadne zajištění proti zvednutí automaticky do dorazu vodicí kolejnice, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto uzamknutí vrat funguje čistě mechanicky, a proto zůstává na rozdíl od konkurenčních pohonů účinné i při výpadku elektřiny.

Pohodlně a bezpečně

Už nikdy nemusíte při větru a nečase vycházet před dveře, abyste se podívali, zda jsou zavřena vrata. Jediným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači HS 5 BS poznáte podle barvy LED, zda jsou vaše garážová vrata zavřená. Na přání vrata dalším stisknutím tlačítka* zavřete.

* Při obsluze bez přímého dohledu na vrata je nutná přídavná světelná závora.

Brána BiSecur a aplikace pro chytrý telefon NOVINKA

Pomocí této aplikace můžete ve spojení s bránou Hörmann BiSecur ovládat pohony garážových vrat a vjezdových bran Hörmann, domovní dveře Hörmann** a další zařízení pohodlně prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

** se speciální výbavou

Exkluzivní dálkové ovladače

Nové, exkluzivní dálkové ovladače BiSecur přesvědčují vedle designu s černým nebo bílým povrchem také elegantním tvarem, který zvlášť příjemně padne do ruky.

Dálkové ovladače Hörmann BiSecur, na přání s vysoce lesklým povrchem se vzhledem klavírového laku, byly mezinárodní porotou vyznamenány za exkluzivní design.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top